Topmenu

Bedrijfsvrienden

Het St. Antonius Onderzoeksfonds heeft een groeiend aantal bedrijfsvrienden om zich heen verzameld. Deze bedrijven steunen het Onderzoeksfonds d.m.v. een jaarlijkse bijdrage en stellen hun netwerk beschikbaar.

Wilt u meer weten over mogelijkheden die u als bedrijf heeft in het bijdragen aan onze onderzoeken of eens kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen? Bekijk de film of neem gerust contact met ons op.

Onderstaande organisaties gingen u al voor in het ondersteunen van het St. Antonius Onderzoeksfonds.

Geven door bedrijven

Belastingvrije giften is een gift uit vrijgevigheid (een niet-zakelijk motief) of een gift die zó hoog is, dat in redelijkheid niet kan worden gesteld dat dit slechts is ter promotie van de goede naam van de organisatie. Voor verschillende organisaties gelden dan andere voorwaarden:

Ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen 
Een donatie aan het St. Antonius Onderzoeksfonds namens je bedrijf is fiscaal aftrekbaar. Het totaal aan aftrekbare giften mag 50% van de winst bedragen tot maximaal € 100.000. Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst. Zo kun je dus belastingvrij doneren!

Ondernemingen die onder de inkomstenbelasting vallen (eenmanszaak, vof)
De hoogte van de niet-zakelijke giftenaftrek is afhankelijk van het verzamelinkomen, de op basis daarvan berekende drempel en de voor de desbetreffende persoon geldende maximering. Het inkomen van de fiscaal partner is medebepalend voor de uiteindelijke giftenaftrek. Wanneer de gift wordt verstrekt gedurende een periode van vijf jaren of meer, dan kan deze onder voorwaarden in aanmerking komen voor volledige aftrek.