Topmenu

Financieel steunen kan door:

Online donatie

U kunt het St. Antonius Onderzoeksfonds op verschillende manieren financieel steunen. Vult u het online formulier in, of maak uw donatie over op IBAN NL48 RABO 0130661295. Het St. Antonius Onderzoeksfonds heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Bent u in het buitenland belastingplichtig, dan is de fiscale situatie uiteraard anders.

Wanneer u direct uw bijdrage overmaakt op onze rekening, is het voor ons vanwege privacy wetgeving niet meer mogelijk u naderhand te bedanken.  Uw adresgegevens zijn voor ons niet meer zichtbaar. Stelt u persoonlijk contact op prijs, net zoals wij doen, mailt u ons dan op onderzoeksfonds@antoniusziekenhuis.nl.

Bedrag per maand; Door uw maandelijkse bijdrage kan het St. Antonius Onderzoeksfonds haar onderzoeken beter plannen.
Eenmalige schenking; Bij een eenmalige schenking kunt u giften aftrekken voor de inkomstenbelasting, wanneer het totale bedrag tussen de 1% en 10% van uw verzamelinkomen bedraagt met een minimum van 60 euro.

Periodieke schenking

U kunt meer schenken, zonder dat het u meer kost. Wilt u het St. Antonius Onderzoeksfonds steunen? Dan is het voor u én voor ons het voordeligst indien u dit via een periodieke schenking doet. U kunt dan profiteren van belastingvoordeel. Wanneer u vijf jaar lang ieder jaar een bedrag aan het Onderzoeksfonds schenkt en dat van tevoren vastlegt in een schenkingsovereenkomst, kunt u eenzelfde bedrag volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. Voorwaarde is wel dat u uw schenking spreidt over een minimale periode van 5 jaar. Klikt u hier om de volmacht te downloaden. U kunt het formulier uitprinten, ondertekenen en versturen naar St. Antonius Ziekenhuis, T.a.v. St. Antonius Onderzoeksfonds, Antwoordnummer 2400, 3430 VB Nieuwegein.

Testament

Uw testament is wellicht een gevoelig onderwerp, maar juist met uw nalatenschap kunt u iets betekenen voor het leven van anderen. Geven door middel van het opnemen van het St. Antonius Onderzoeksfonds in uw testament. Het St. Antonius Onderzoeksfonds kan als rechtspersoon tot volwaardig erfgenaam benoemd worden. Dit betekent dat het Onderzoeksfonds (mede)erfgenaam wordt en (samen met uw overige erfgenamen) recht heeft op de gehele nalatenschap.

Legaat

U kunt ook doneren door middel van een legaat. Dit is eveneens een voordelige optie, doordat u hierover geen successierechten hoeft te betalen. Ook is het onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Als u het St. Antonius Onderzoeksfonds niet tot erfgenaam benoemt, maar wel in uw testament opneemt dat het Onderzoeksfonds recht heeft op een bepaald goed of geldbedrag uit uw nalatenschap, dan is er sprake van een legaat. Het ziekenhuis is dan een zogenaamde legataris. Met een legaat bepaalt u via uw testament dat u een specifiek bedrag in geld, een goed zoals een huis of een stuk grond, een effectenportefeuille of een waardevol schilderij wenst na te laten aan een door u zelf uitgekozen (benoemde) persoon of instelling. Een legaat wordt vooral gebruikt om iets na te laten aan personen of instellingen, die niet directe erfgenamen zijn.

Wanneer u hier vragen over heeft, aarzelt u niet met ons contact op te nemen. We helpen u hier graag mee.

Opzeggen

Wanneer u uw bijdrage aan het St. Antonius Onderzoeksfonds wilt stopzetten, dan kan dit door een mail te sturen naar onderzoeksfonds@antoniusziekenhuis.nl.