Topmenu

Wat bereiken we met onderzoek?

Wat bereiken we met onze onderzoeken? Dit is een veel gehoorde vraag van onze Vrienden. Het is niet altijd even makkelijk de impact van een onderzoek helder te verwoorden. De afgelopen jaren hebben we vele mooie en ambitieuze onderzoeken mogen steunen. Enkele hiervan willen we, nu deze zijn afgerond, met u delen op donderdag 16 mei. De focus zal liggen op de uitkomsten en gevolgen voor onze zorg die we dagelijks in ons ziekenhuis geven.

Het programma ziet er als volgt uit:

16.00 uur     Ontvangst met koffie en thee

16:30 uur     Welkom

16:40 uur     Dr. Peter Noordzij – AGE studie

In het St. Antonius Ziekenhuis worden jaarlijks meer dan tweeduizend open hart operaties uitgevoerd. Ongeveer 40%  van de patiënten is 70 jaar of ouder. Voor deze ouderen gaat een open hart operatie gepaard met een risico op verlies van zelfredzaamheid, kwaliteit van leven, complicaties of overlijden. Dit risico neemt verder toe naarmate een patiënt kwetsbaarder is. Kwetsbaarheid is een term die bij ouderen wordt gebruikt om een verlies van reservevermogen uit te drukken. Het reservevermogen is belangrijk om goed te kunnen herstellen van een grote operatie. Kwetsbaarheid kan fysiek, mentaal en sociaal tot uiting komen.

Om de risico’s van een open hart operatie vooraf in kaart te brengen gebruiken artsen voorspellende modellen. Een nadeel van deze modellen is dat ze geen rekening houden met de aanwezigheid van kwetsbaarheid, waardoor ze minder precies werken. Daarnaast wordt de belangrijkste uitkomst van een operatie, namelijk behoudt van kwaliteit van leven en zelfredzaamheid, er niet mee voorspeld.

Het doel van de ‘AGE studie’ is om een voorspellende model te ontwikkelen dat rekening houdt met kwetsbaarheid van de patiënt. Daarnaast moet dit model in staat zijn om niet alleen complicaties of overlijden te voorspellen, maar ook de kwaliteit van leven en mate van zelfredzaamheid een jaar na de operatie.

17.25     Drs. Wouter Verberne – Dialyse of conservatieve behandeling bij nierfalen

Als de werking van de nieren langzaam achteruit gaat, ontstaat uiteindelijk nierfalen. Het aantal oudere patiënten met chronisch nierfalen neemt de laatste jaren toe. Eén van de mogelijke behandelingen is dialyse. Mede omdat leeftijd niet meer beschouwd wordt als selectiecriterium, is dialyse de meest gebruikelijke behandeling geworden bij oudere patiënten. Dialyse is echter een intensieve behandeling waarvoor patiënten meerdere malen per week naar het ziekenhuis moeten. Een alternatief is om niet te starten met dialyse maar te behandelen met medicatie, dieet en leefregels. Dit heet conservatieve behandeling. Er is bewijs dat dialyse niet per se tot betere resultaten leidt dan conservatieve behandeling bij oudere patiënten. Dit is met name bij kwetsbare ouderen die meerdere aandoeningen hebben. Om te kunnen kiezen welke behandeling het meest zinvol is voor een patiënt, zijn adequate gegevens nodig over wat resultaten zijn van behandeling met dialyse of conservatieve behandeling. In dit onderzoek staat daarom de keuze voor dialyse of conservatieve behandeling centraal bij oudere patiënten met chronisch nierfalen.

In deze studie analyseren we verschillende resultaten tussen oudere patiënten die zijn gaan dialyseren of juist gekozen hebben voor conservatieve behandeling, waaronder: levensverwachting, kwaliteit van leven, de behandellast zoals aantal ziekenhuisopnames, en kosten. We vergelijken in hoeverre dialyse en conservatieve behandeling op deze resultaten verschillen. Ook willen we het proces van beslissen over dialyse of conservatieve behandeling nader bestuderen. Samen met de Nierpatiënten Vereniging hebben we een vragenlijst ontwikkeld om de ervaringen van patiënten met het keuzeproces over behandeling van nierfalen te onderzoeken.

Met dit onderzoek zal er meer inzicht komen in de prognose en behandelingsmogelijkheden van oudere patiënten met chronisch nierfalen.

18:15     Afsluiting met een hapje en drankje

We zien u graag de 16e mei!

Info:

16 mei 2019 Van: 16:00 uur tot 18:15 uur Ziekenhuis Nieuwegein