Topmenu

Hoe was 2017

Waarom is onderzoek nodig?

mevrouw van Puijenbroek

'Het voelt goed om een steentje bij te dragen'

Het is nu ruim drie jaar geleden dat Ingrid van Puijenbroek (60) uit het Brabantse Oijen merkte dat er iets aan de hand was. Het badmintonnen ging steeds moeizamer en als ze een trap op liep, moest direct een rustpauze worden ingelast. Onderzoek in het regionale ziekenhuis en een doorverwijzing naar het meer gespecialiseerde St. Antonius Ziekenhuis volgden. Enige tijd later werd de diagnose gesteld: longfibrose.

Ingrid is blij dat ze met haar longproblemen in het St. Antonius terecht is gekomen. “Hier is duidelijk veel kennis rondom longaandoeningen aanwezig. Daarnaast wordt er ook wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de oorzaak en het vinden van betere behandelingen. Ik vind dat belangrijk, omdat longfibrose in Nederland toch een vrij onbekende ziekte is.”

Dr. Coline van Moorsel geeft leiding aan het onderzoeksteam van het St. Antonius dat zich, samen met andere, binnenlandse en buitenlandse onderzoekscentra en ziekenhuizen, bezighoudt met onderzoek naar dit type longziekten. “Op dit moment loopt er in het St. Antonius bijvoorbeeld een onderzoek naar de behandeling van progressieve longfibrose. Dit is longfibrose waarbij de ziekte steeds erger wordt ondanks het gebruik van medicijnen. Omdat de oorzaak hiervan niet bekend is, is de levensverwachting slechts drie tot vijf jaar.”

Toen Ingrid van Puijenbroek hoorde van de mogelijkheid om via het St. Antonius Onderzoeksfonds bij te dragen aan dit onderzoek werd haar belangstelling gewekt. “Het is dan wel niet de vorm die ik heb, maar ik zie deze patiënten toch allemaal een beetje als mijn familie”, zegt ze. “Toen er op het werk van mijn man gevraagd werd naar projecten om te sponsoren, hebben we een brief geschreven. Het gevolg was dat we duizend euro konden overmaken naar het St. Antonius Onderzoeksfonds om zo ons steentje bij te dragen. Dat voelt goed.”

Coline van Moorsel is blij met de bijdrage. “Als St. Antonius Ziekenhuis willen we blijven investeren in onderzoek, zodat we de kwaliteit van de zorg en daarmee de kwaliteit van leven van onze patiënten, kunnen verbeteren. Het St. Antonius Onderzoekfonds is een belangrijke investeerder in dat onderzoek.”

2017 in een notendop

Afgelopen jaar is voor het onderzoeksfonds een succesvol jaar geweest. Groei op alle cijfermatige vlakken en meer betrokkenheid dan ooit van onze donateurs. Ook vanuit het ziekenhuis weten steeds meer onderzoekers ons te vinden en stijgt het kwalitatieve niveau van de verschillende onderzoeken. Een record aantal inschrijvingen dit jaar voor ondersteuning in de financiering. Maar liefst 27 met een totale waarde van €1.5 miljoen.

Meer dan eens hebben we u meegenomen in de onderzoeken en de verschillen die hierin gemaakt worden. Gedurende het jaar hebben we 7  bijeenkomsten gehouden en meer dan 750 geïnteresseerden bij ons in het ziekenhuis mogen verwelkomen. Evenementen voor onze particuliere vrienden en onze bedrijfsvrienden. Ook in 2018 zal dit wederom plaatsvinden. Houd u onze evenementenkalender op de site in de gaten en schrijf u tijdig in!

Vanuit bedrijven en sportclubs zijn we enkele malen benaderd om goed doel te zijn voor een ludieke actie. Zo hebben o.a. Vermaat Groep, Golf O Max en L.T.C. Vleuten de Meern ons een warm hart toegedragen.

Ook in 2018 gaat het onderzoeksfonds verder om 'Samen zorgen voor kwaliteit van leven' verdere invulling te geven op het gebied van onderzoek en innovatie. Dankzij uw steun is het voor ons mogelijk geweest ook in 2017 onderzoeken te steunen die bijdragen aan een gezondere toekomst. Dank!

Waarom ben ik onderzoeker?

drs. E.C.E. Wassenaar

Op de vraag aan drs. Wassenaar, waarom ze onderzoek doet, antwoordt ze vlot; "Een dokter zegt helaas regelmatig in de spreekkamer: 'daar weten we het antwoord niet op.' Onderzoek doen is de enige manier om het aantal 'dat-weten-we-niets' te verminderen. Dat geeft een ontzettende boost!"

drs. Wassenaar heeft zowel in 2016 als 2017 financiële steun voor haar onderzoeken ontvangen. Beiden richten zich op darmkanker en staan beschreven op onze onderzoeken pagina.

Onderzoeken 2017

Eind 2017 hebben 12 onderzoekers steun mogen ontvangen vanuit het onderzoeksfonds. Een prachtig resultaat volgens de vertrekkend voorzitter Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) Prof. Van Hemel.

Van de 27 aanvragen die zijn ingestuurd op 1 oktober, mochten er 13 presenteren aan de Wetenschappelijke Advies Raad op 14 november. De raad adviseert het bestuur van het Onderzoeksfonds op inhoud van de onderzoeken. Op 5 december was het dan eindelijk zover. Wie zal er de gevraagde bijdrage aan zijn onderzoek krijgen en wie vist achter het net. Opvallend dit jaar in de onderzoeksaanvragen is de grote diversiteit aan disciplines. Van Kindergeneeskunde naar Cardiologie, Urologie, Chirurgie en ga zo maar door. Bijna de volledige breedte van het ziekenhuis is vertegenwoordigd.

Speciale vermelding voor het onderzoek van drs. Wouter Verberne die via andere wegen financiering heeft gekregen voor zijn onderzoek en daarmee ook het bedrag van het Onderzoeksfonds niet heeft aangenomen. Dit benadrukt de werkwijze hoe we binnen deze organisatie onderzoek en innovatie samen oppakken. De vrijgekomen gelden van dit onderzoek zullen in 2018 weer worden toegekend aan een ander onderzoek.

Bent u benieuwd welke onderzoeken financieel gesteund worden met uw donatie? Meld u aan voor de vriendendagen op 19 of 20 juni en krijg alle onderzoeken gepresenteerd in zo begrijpelijk mogelijke taal. Heeft u voor die tijd vragen, belt u gerust met het onderzoeksfonds.

Waarom zijn wij vrienden?

Joke en Hans van de Klomp

 

“Ja we gaven en geven ook aan andere goede doelen, maar dit ziekenhuis vinden we zo belangrijk dat we dit ook willen steunen. We zijn al hier geweest voor verschillende behandelingen, maar vooral het hartonderzoek spreekt ons aan. We zien hier veel jonge onderzoekers die bezig zijn met onderzoeken waar moeilijk geld voor te krijgen is. Dat willen we graag stimuleren.”

Waarom zijn wij vrienden?

Jeroen Winters

 

Jeroen Winters is sinds begin 2017 Bedrijfsvriend van het onderzoeksfonds. Zijn motivatie steekt hij niet onder stoelen of banken; "Achter de schermen werken briljante jonge artsen aan onderzoek om ziektes en aandoeningen tegen te gaan door o.a. nieuwe technieken te ontwikkelen. Jonge mensen die de kans geboden wordt door het Onderzoeksfonds om hun ‘drive’ te verwezenlijken, een fonds dat helaas niet gesubsidieerd wordt. Dan ben ik van mening dat het bedrijfsleven zich moet conformeren en deze groep enthousiaste onderzoekers moet ondersteunen."

Bekijk de jaaropgave van 2017