Topmenu

Bestuurslid gezocht!

Het bestuur van het Onderzoeksfonds is op zoek naar een nieuw bestuurslid. Na overleg met het bestuur is besloten dat we graag een van onze donateurs als nieuw lid willen. Op deze manier denken we meer betrokkenheid te kunnen creëren met onze achterban. Daarnaast is input “van buiten” erg welkom!

Het bestuur van het Onderzoeksfonds bestaat op dit moment uit 7 leden, waarmee de verbinding met de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en de Medische Staf wordt geborgd. Het bestuur komt tweemaal per jaar bijeen. In het voorjaar, waarbij het accent ligt op het vaststellen van de jaarrekening van het vorige jaar en in het najaar, waarbij onder meer de hoogte van de jaarlijkse toekenning aan onderzoek wordt bepaald. Gedurende het jaar wordt er op projectmatige basis klankbord gegeven aan de dagelijkse organisatie.

Wij zijn op zoek naar een bestuurslid met de volgende achtergrond:

Profiel:

Binnen het bestuur van het St. Antonius Onderzoeksfonds is het algemeen bestuurslid mede verantwoordelijk voor de invulling van de doelstellingen en activiteiten binnen de stichting. Het Algemeen Bestuurslid heeft affiniteit met onderzoek en innovatie en mogelijk ook met zorg. Dit laatste is geen vereiste. Het lid heeft een breed netwerk in het bedrijfsleven en begrijpt de ambassadeursrol hierin om een brug te slaan naar deze groep. Het lid houdt zich bezig met de doelstellingen die het St. Antonius Onderzoeksfonds heeft, de visie en de lange termijnplanning die behoren bij deze functie. Het lid heeft tevens gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties. Deze acties zullen gezamenlijk met het bureau van het Onderzoeksfonds worden opgepakt.

Taken:

  • Neemt deel aan de bestuursvergaderingen van de stichting (2 maal per jaar)
  • Denkt actief mee inzake bepaling en uitvoering van het beleid van de stichting met speciale focus op het betrekken van bedrijfsleven bij onze onderzoeken
  • Bewaakt mede de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals die zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan van het St. Antonius Onderzoeksfonds
  • Zorgt voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur (vertegenwoordiging van donateurs)
  • Signaleert problemen en draagt oplossingen aan of belegt deze (eventueel via de voorzitter) bij het juiste (bestuurs)lid

Wat hebben wij u te bieden:

  • Een fonds dat midden in de maatschappij volop in beweging is
  • Inzicht in alles wat speelt rondom onderzoek in het Antonius Ziekenhuis
  • Een ervaren bestuur
  • Alle ruimte om u te verdiepen in alle ins en outs van het fonds
  • Het betreft een onbezoldigde functie

U kunt uw motivatie en cv sturen naar m.van.de.riet@antoniusziekenhuis.nl. Wij informeren u z.s.m. na ontvangst van uw sollicitatie over het verloop van de procedure.

Uw reactie zien wij graag verschijnen!

Michiel van de Riet

Directeur St. Antonius Onderzoeksfonds