Topmenu

Financiële resultaten 2019

In 2019 is het St. Antonius Onderzoeksfonds wederom gegroeid. Steeds meer mensen dragen ons een warm hart toe en steunen direct onderzoek in onze organisatie en vele anderen over heel Nederland. Hier zijn we u zeer dankbaar voor! Tegelijkertijd geeft dit ook aan hoeveel verschil een regionaal ziekenhuis kan maken in het opstarten van onderzoeken en onderzoekslijnen. Zoals u reeds weet steunen wij aanvragen uit alle vakgroepen. Het kan dus zo zijn dat meerdere cardiologie en oncologie onderzoeken steunen, maar ook een kindergeneeskunde of orthopedie onderzoek. Deze insteek is uniek in Nederland en is tekenend voor de breedte aan zorg dat een ziekenhuis in deze tijd moet leveren.

Laten we voorop stellen dat het niet normaal is dat er zo veel onderzoek plaatsvind in een niet-Academisch ziekenhuis (lees regionaal). Dit bijzondere feit is al jaren bekend en beklijft steeds beter bij donateur en patiënt. Om verschil te maken is samenwerking essentieel. Vaak niet alleen binnen eigen ziekenhuis, of binnen Santeon verband (7 samenwerkende ziekenhuizen, waarvan het Antonius er een is), maar vaak ook op landelijke schaal. De gemeenschappelijke deler voor dit samenwerken is menigmaal visie, ambitie en passie voor goede zorg.

Tot nu toe hebben we u altijd meegenomen in alle onderzoeken die zijn opgestart en wat ze hopen te bereiken. In 2020 en verder zullen we dit nog steeds blijven doen en ook vooral ingaan op wat we bereikt hebben met al deze onderzoeken. Welke impact maken we hiermee in de zorg?  Deze vraag klink simpel en is helaas niet altijd simpel te beantwoorden. Voor 2020 zijn alle bijeenkomsten geannuleerd en we hopen voor 2021 u op een mogelijk kleinschaligere setting, mee te kunnen nemen in het verschil dat wij met uw bijdrage maken.

Enkele kerncijfers zijn hieronder vermeld en zijn terug te vinden in ons jaarverslag. Klikt u op bijgaande LINK voor het directieverslag en de cijfers.