Topmenu

St. Antonius Onderzoeksfonds maakt 12 onderzoeken mogelijk

Het St. Antonius Onderzoeksfonds maakt onderzoek mogelijk in het St. Antonius Ziekenhuis. De kwaliteit van leven van steeds meer mensen verbetert hierdoor. Dankzij onze Vrienden kunnen we steeds meer onderzoek doen. Daar zijn we trots op. Samen vieren we hoe belangrijk gezondheid, goede zorg en vooruitgang zijn. Afgelopen maandag hebben we weer 12 onderzoekers van het St. Antonius blij mogen maken met een mooi geldbedrag waarmee we de kwaliteit van leven van onze patiënten hopen te verbeteren. In totaal hebben we bijna € 700.000,- mogen toekennen.

 

Het St. Antonius Onderzoeksfonds had in 2010  30 gulle Vrienden; momenteel is het fonds uitgegroeid tot een enthousiaste achterban van meer dan 6000 Vrienden. Dit jaar was door een aantal grote nalatenschappen het beschikbare bedrag hoger dan ooit.

 1.

Aanvrager(s):     Prof.dr. Bas L.A.M. Weusten
Specialismen:    MDL

Titel:                      Is Acetic Acid Chromoendoscopy van toegevoegde waarde voor de detectie van dysplasie (afwijking                            weefselstructuur)/neoplasie (nieuw ontstaan weefsel) in patiënten met veranderd weefsel in de slokdarm

Uitkering:           € 80.000,=

2.

Aanvrager(s):     Drs. Emma Wassenaar
Specialismen:    Gastro-intestinale chirurgie

Titel:                     Dikke darmkanker: inzicht krijgen hoe peritoneale metastasen (uitzaaiingen in buikvlies) ontstaan

Uitkering:           € 53.333,=

3.

Aanvrager(s):     Dr. P.G. Noordzij
Specialismen:    OK-IC Centrum

Titel:                     Intraveneus ijzer voor de behandeling van preoperatieve anemie bij oudere hartchirurgische patiënten

Uitkering:            € 52.667,=

4.

Aanvrager(s):     Dr. Wenche Klerkx
Specialismen:    Gynaecologie

Titel:                     Chronische bekkenpijn: als bekkenfysiotherapie faalt, helpt dan een injectie met botulinetoxine?

Uitkering:            € 64.761,=

5.

Aanvrager(s):     Drs. Dean Chan Pin Yin
Specialismen:    Cardiologie

Titel:                    Via HEART-score vooraf infarcten uitsluiten

Uitkering:            € 56.965,=

6.

Aanvrager(s):     Drs. Kai Zheng
Specialismen:    Cardiologie

Titel:                     Bepalen of Apixaban of Dabigatran gelinkt kan worden aan toename plaatjesactivatie, vergeleken bij VKA en aan afname fibrinolysis

Uitkering:            € 54.666,=

7.

Aanvrager(s):     Dr. Diana van Kessel
Specialismen:    Longziekten, MMI

Titel:                    De waarde van pneumokokkenvaccinatie als diagnostisch instrument verbeteren

Uitkering:            € 41.532,=

8.

Aanvrager(s):     Dr. Laurien Waaijer
Specialismen:    Plastische, Reconstructieve Handchirurgie, Oncologische Chirurgie

Titel:                      DIEP-reconstructie bij borstkanker (directe reconstructie na operatie): beïnvloedt dit de kans

op terugkeer van kanker of mortaliteit en beïnvloedt dit het esthetische resultaat en de

kwaliteit van leven?

Uitkering:            € 80.000,=

9.

Aanvrager(s):     Drs. Emma van Dijk
Specialismen:    Interne Geneeskunde, MDL, Medische Immunologie, Radiotherapie

Titel:                     Bij tijdige identificatie van patiënten met een goede respons op chemoradiotherapie bij colorectaal carcinoom zou een operatie achterwege kunnen blijven

Uitkering:            € 50.000,=

10.

Aanvrager(s):     Drs. Timo Soeterik
Specialismen:    Urologie

Titel:                     Ontwikkelen van een predictiemodel waarmee de kans op doorgroei van de tumor buiten de prostaat kan worden voorspeld

Uitkering:            € 20.781,=

11.

Aanvrager(s):     Drs. Roderick van den Bergh
Specialismen:    Urologie, Nucleaire Geneeskunde

Titel:                    PASPoRT: overbehandeling van laag-risico prostaattumoren voorkomen

Uitkering:            € 80.000,=

  1. AANMOEDIGINGSPRIJS

Aanvrager:          Donna Benschop
Specialismen:     Diverse verpleegafdelingen
Titel:                    Rooming-in bij kwetsbare oudere patiënten met een verhoogd risico op delier
Uitkering:            € 38.709,=

 

De onderzoeken vertegenwoordigen een grote diversiteit aan specialismen binnen onze organisatie en geven daarmee een goed beeld van alle verschillende vormen van zorg die we leveren. Ondanks dat dit bedrag hoger is dan ooit, betreft dit een klein deel van alle onderzoeken die in ons ziekenhuis lopen. Er is nog veel meer steun nodig om alle ideeën voor onderzoek een duwtje in de rug te kunnen geven.

Het is bijzonder om te zien dat het St. Antonius Onderzoeksfonds elk jaar groeit in aantallen Vrienden. Er zijn vele bezoekers en patiënten die  het fonds willen steunen. De grootste reden hiervoor is de goede zorg die zij elke dag weer ervaren in ons ziekenhuis. De vele persoonlijke mails, brieven en telefoongesprekken zijn hartverwarmend. Dankbaarheid is hetgeen dat overheerst voor  de bijdragen die ook dit jaar weer toegekend zijn aan de 12 onderzoeken. Het is bijzonder dat we dit met elkaar mogelijk kunnen maken.