Topmenu

een voorspellend model voor prostaatkanker ter verbetering van de chirurgische behandeling

Onderzoeker(s)

Drs. Timo Soeterik
dr. Harm van Melick
dr. Lea Dijksman
dr. Jean-Paul van Basten
Prof. dr. Fred Witjes
Prof. dr. Douwe Biesma

Categorieën

Kankeronderzoek, Prostaat/Blaas, VBHC

Ontvangen bijdrage

€ 20.781

Zorg dat wij dit soort onderzoeken mogelijk kunnen maken!

Doneer direct!

Uw donatie komt volledig ten goede aan onderzoek binnen het St. Antonius Ziekenhuis

Achtergrond

Prostaatkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker onder mannen. Jaarlijks wordt deze ziekte in Nederland bij ruim 11.000 nieuwe patiënten gediagnosticeerd. Verwacht wordt dat dit aantal nog verder zal toenemen tot 17.000 in 2020, door vergrijzing en toenemende screening middels de prostaat specifiek antigeen bloedtest. Er zijn verschillende behandelopties voor prostaatkanker beschikbaar. De keuze van therapie hangt af van het stadium van de ziekte en voorkeur van de patiënt. Wanneer prostaatkanker zich niet buiten de prostaat heeft uitgebreid (gelokaliseerde prostaatkanker) zijn de meest voorkomende behandelopties opereren (radicale prostatectomie) of bestralen (uitwendige radiotherapie of inwendig middels brachytherapie).

Wat gaan we doen?

In dit onderzoek concentreren we ons op de chirurgische behandeling van prostaatkanker, de radicale prostatectomie. Ondanks dat deze vorm van behandeling een zeer gunstig effect heeft op de overleving van patiënten (de overgrote meerderheid is na een operatie genezen), kunnen er vervelende bijwerkingen optreden. De belangrijkste zijn impotentie (niet meer kunnen krijgen van een voldoende sterke erectie voor penetratie) en incontinentie (ongewild verlies van urine).

De kans op bijwerkingen na de operatie kan worden verminderd door de ingreep zenuwsparend te verrichten. Dat wil zeggen: de belangrijke zenuwen die rondom de prostaat lopen en zorgen voor behoud van deze functies worden intact gelaten. Of het verrichten van zenuwsparing mogelijk is zonder het risico te lopen dat de prostaatkanker niet in zijn totaliteit verwijderd wordt en de patiënt nog nabehandeling moet krijgen, hangt af van de uitgebreidheid van de prostaattumor.

 

Om een beeld te krijgen van de uitgebreidheid van de prostaatkanker wordt beeldvormend onderzoek verricht (MRI-scan). Helaas is het in de huidige praktijk nog niet mogelijk om een zeer betrouwbare uitspraak te doen over de uitgebreidheid op basis van MRI-beelden. We hopen de inschatting van de tumoruitbreiding te verbeteren door de uitslag van de MRI samen met andere patiëntfactoren op te nemen in een rekenmodel. We gaan in dit onderzoek de accuraatheid van ons rekenmodel evalueren. Indien de voorspellende waarde van dit model goed blijkt te zijn, gaan we het rekenmodel in de praktijk toepassen en onderzoeken of door deze innovatie de uitkomsten na chirurgische behandeling verbeteren.

Santeon samenwerkingsverband

Het onderzoek is een samenwerking tussen de Santeon ziekenhuizen CWZ Nijmegen, Martini Groningen en het Sint Antonius Nieuwegein. Ook het ZGT (Zorg Groep Twente) Almelo/Hengelo neemt deel.

In de bijlage vind u de presentatie over het betreffende onderzoek van de Vriendendagen in april 2019. Presentatie Vriendendagen 2019

 

Ontvangen bijdrage

€ 20.781

Zorg dat wij dit soort onderzoeken mogelijk kunnen maken!

Doneer direct!

Uw donatie komt volledig ten goede aan onderzoek binnen het St. Antonius Ziekenhuis.

Anderen manieren om te doneren:

Bedrijven
Particulier

Gerelateerd nieuws

Samen maken we het verschil in de zorg.

Helpt u ook?

ik help graag mee