Topmenu

Genetische oorsprong van buikvliesuitzaaiingen darmkanker

Onderzoeker(s)

drs. Emma Wassenaar
dr. Djamila Boerma
dr. Rene Wiezer

Categorieën

Darmen, Gastro-intestinale chirurgie, Kankeronderzoek

Ontvangen bijdrage

€ 53.333

Zorg dat wij dit soort onderzoeken mogelijk kunnen maken!

Doneer direct!

Uw donatie komt volledig ten goede aan onderzoek binnen het St. Antonius Ziekenhuis

In Nederland krijgen jaarlijks 15.000 mensen darmkanker en sterven meer dan 5.000 darmkankerpatiënten aan de gevolgen van tumoruitzaaiingen. Ongeveer 1000 patiënten hiervan worden gediagnosticeerd met naar het buikvlies uitgezaaide darmkanker. Hun levensverwachting verschilt sterk van enkele maanden tot meer dan 10 jaar ziektevrije overleving. Het verschil in levensverwachting wordt bepaald door de biologie van de tumor en de mogelijkheid tot chirurgische verwijdering.

HIPEC

In de beginjaren 2000 werd in Nederland de HIPEC operatie ingevoerd. Dit is een operatie voor patiënten met buikvliesuitzaaiingen van darmkanker. Hierbij wordt alle zichtbare tumor in het buikvlies weggesneden, waarna de buik wordt nagespoeld met chemotherapie. De intentie van deze behandeling is genezing, omdat alle tumor wordt weggesneden en buikvliesuitzaaiingen niet door de bloedbaan kunnen uitzaaien. Toch zien we bij het merendeel van de patiënten (75-85%) dat de kanker terugkomt. De tumor keert terug in het buikvlies maar regelmatig zaait de tumor uit naar andere delen van het lichaam.

Wat gaan we doen?

De vraagstelling van ons onderzoekt luidt: zijn buikvliesuitzaaiingen verwant aan de oorspronkelijke darmtumor of kunnen ze uit andere uitzaaiingen ontstaan? Als buikvliesuitzaaiingen uit de primaire tumor voortkomen, dan bestaat de mogelijkheid dat buikvliesuitzaaiingen met een ander mechanisme uitzaaien dan bijvoorbeeld lymfeklier-, lever- of longuitzaaiingen. Een ander uitzaaimechanisme biedt kansen voor nieuwe therapieën.

Hoe pakken we dit aan?

Om te toetsen of buikvliesuitzaaiingen uit de primaire tumor voortkomen, willen we onderzoek doen naar de genetische oorsprong van de uitzaaiingen. We gebruiken opgeslagen tumorweefsel waarbij we de mutaties in het DNA volgen zodat we weten uit welke “moedertumor” de uitzaaiingen komen; de primaire tumor of wellicht een lymfklieruitzaaiing. Het eindproduct is een soort stamboom van de tumor met zijn uitzaaiingen. Deze methode is door een studiegroep in Boston, Massachusetts, USA ontwikkeld. Door naar een bepaald stukje DNA te kijken dat niet voor eiwitten codeert en wel onderhevig is aan vele veranderingen bij celdelingen, kun je verschillende genetische profielen onderscheiden. Een tumor is een groep cellen die ongestoord kan groeien en daardoor zijn er veel celdelingen. Omdat de primaire tumor veel deelt, is er variatie wat betreft DNA. Deze verschillen tussen cellen kun je opsporen en vervolgens kun je zeggen uit welk deel van de tumor een bepaalde uitzaaiing komt. Door patiënten te kiezen waarvan we weefsel van de primaire tumor en veel verschillende uitzaaiingen hebben verzameld, kun je evolutionaire “stambomen” maken van de tumor. Deze bomen geven ons informatie hoe we vervolgens nieuwe medicijnen en therapieën kunnen ontwikkelen voor patiënten met buikvliesuitzaaiingen.

In de bijlage vind u de presentatie over het betreffende onderzoek van de Vriendendagen in april 2019. Presentatie Vriendendagen 2019

 

Ontvangen bijdrage

€ 53.333

Zorg dat wij dit soort onderzoeken mogelijk kunnen maken!

Doneer direct!

Uw donatie komt volledig ten goede aan onderzoek binnen het St. Antonius Ziekenhuis.

Anderen manieren om te doneren:

Bedrijven
Particulier

Samen maken we het verschil in de zorg.

Helpt u ook?

ik help graag mee