Topmenu

Hiatus hernia met en zonder niet-oplosbare mesh

Onderzoeker(s)

dr. J.E. Oor
dr. D. Boerma

Categorieën

Andere onderzoeken, Gastro-intestinale chirurgie

Ontvangen bijdrage

€ 18.857

Zorg dat wij dit soort onderzoeken mogelijk kunnen maken!

Doneer direct!

Uw donatie komt volledig ten goede aan onderzoek binnen het St. Antonius Ziekenhuis

De afgelopen twee decennia is er een forse toename geweest in het aantal uitgevoerde correcties van middenrifbreuken middels een kijkoperatie. Dit wordt mede veroorzaakt door de vergrijzing wereldwijd, waarbij er een toename in het aantal vastgestelde middenrifbreuken wordt gezien bij het stijgen van de leeftijd. Correctie door middel van een kijkoperatie is een veilige procedure en leidt tot een duidelijke verbetering van lichamelijke klachten en kwaliteit van leven.

Uitdaging

Een belangrijk probleem van deze ingreep is het opnieuw ontstaan van een middenrifbreuk, een zogenaamd recidief. In de huidige literatuur is er echter een groot verschil in het aantal mensen bij wie er bij controle sprake blijkt te zijn van een recidief middenrifbreuk (30-40%) en het aantal mensen dat daar ook daadwerkelijk klachten van ervaart (ca. 5%).

Eerdere studies

Gebaseerd op positieve resultaten bij de correctie van een buikwand- of liesbreuk, is ook bij de correctie van middenrifbreuk geopperd dat versteviging met behulp van mesh (kunstof of oplosbaar matje) het recidiefpercentage zou kunnen verlagen. Op dit moment zijn er drie gepubliceerde grote  studies waarbij het routinematig verstevigen middels mesh (oplosbaar én niet-oplosbaar) is vergeleken met het sluiten van de breuk middels alleen hechtingen. Ondanks het feit dat niet-oplosbare mesh superieur lijkt te zijn t.o.v. oplosbare mesh, zijn de uitkomsten van deze studies tegenstrijdig. Nog belangrijker, slechts 1 van deze studies beschrijft de resultaten van deze ingrepen met een volgduur van meer dan 3 jaar na de primaire ingreep.

Doel van het onderzoek

Dit heeft ertoe geleid dat onze onderzoeksgroep in het St. Antonius Ziekenhuis een gerandomiseerde studie heeft verricht waarin tussen 2013 en 2016 in totaal 72 patiënten hebben ‘geloot’ voor een kijkoperatie met alleen hechtingen en hechtingen verstevigd met niet-oplosbare mesh, waarvan de 1-jaars resultaten op dit moment worden gepubliceerd. De reden voor de huidige aanvraag is het feit dat er een duidelijke behoefte is aan studies waarin de lange termijn uitkomsten van beide procedures wordt onderzocht,waarbij gebruik dient te worden gemaakt van onderzoeken waarbij het matje in beeld kan worden gebracht (een zgn. gastroscopie en slikfoto). Dit niet alleen met betrekking tot het mogelijk terug kunnen brengen van het aantal recidieven, maar ook om inzicht te verkrijgen in de veiligheid van het gebruik van niet-oplosbare mesh.

 

In de bijlage vind u de presentatie over het betreffende onderzoek van de Vriendendagen in juni 2018. Presentatie Vriendendagen 2018

Ontvangen bijdrage

€ 18.857

Zorg dat wij dit soort onderzoeken mogelijk kunnen maken!

Doneer direct!

Uw donatie komt volledig ten goede aan onderzoek binnen het St. Antonius Ziekenhuis.

Anderen manieren om te doneren:

Bedrijven
Particulier

Samen maken we het verschil in de zorg.

Helpt u ook?

ik help graag mee