Topmenu

Intraveneus ijzer voor de behandeling van preoperatieve anemie bij oudere hartchirurgische patiënten

Onderzoeker(s)

drs. Rosa Smoor
dr. Okke de Weerdt
dr. Edgar Daeter
dr. Peter Noordzij

Categorieën

Anesthesiologie, Hart- en vaatziekten

Ontvangen bijdrage

€ 52.667

Zorg dat wij dit soort onderzoeken mogelijk kunnen maken!

Doneer direct!

Uw donatie komt volledig ten goede aan onderzoek binnen het St. Antonius Ziekenhuis

Achtergrond

Anemie, of bloedarmoede, komt veel voor bij chirurgische patiënten. Met name bij oudere patiënten met een chronische aandoening, zoals hart-, en vaatziekten, speelt anemie een belangrijke rol. Een hartoperatie is een zware ingreep en tijdens de operatie heeft het lichaam meer zuurstof nodig. Om na de operatie goed te kunnen herstellen, moet het lichaam kunnen voldoen aan de toegenomen zuurstofvraag. Oudere patiënten kampen vaak met een toegenomen kwetsbaarheid en hebben naast de hartaandoening ook vaak andere chronische ziektes. Wanneer er sprake is van anemie is het lichaam minder goed in staat zuurstof te transporteren naar de weefsels die dit nodig hebben. Dit zorgt ervoor dat met name oudere patiënten met een anemie meer kans maken op complicaties of bloedtransfusies. Bovendien kampen anemische patiënten na de operatie vaker met functionele beperkingen. Een belangrijke oorzaak van de anemie bij hartchirurgie is een (functioneel) ijzergebrek, vaak het gevolg van een chronische ziekte. De verwachting is dat als je patiënten voor de operatie behandeld met een ijzer infuus, er een afname zal zijn in functionele beperkingen, bloedtransfusies en complicaties.

Doel

Bepalen of de behandeling van preoperatieve anemie met intraveneus ijzer (Monofer) van invloed is op het aantal patiënten met een matig tot ernstige functionele beperking 120 dagen na hartchirurgie. In de bijlage vind u de presentatie over het betreffende onderzoek van de Vriendendagen in april 2019. Presentatie Vriendendagen 2019  

Hoe gaan we dit doen?

Voor deze studie gaan wij specifiek kijken naar patiënten van 70 jaar en ouder die electieve hartchirurgie zullen ondergaan. Om mee te kunnen doen in de studie moet er sprake zijn van een anemie.  Voordat een patiënt geïncludeerd kan worden, wordt eerst gekeken naar de oorzaak van de anemie met behulp van aanvullende laboratorium bepalingen. Indien het nodig is, wordt de patiënt doorverwezen naar een specialist voor verder onderzoek.

Als de patiënt toestemming verleent zal er een afspraak worden ingepland om een ijzerinfuus toe te dienen. Aangezien het om een placebo-gecontroleerde studie gaat, kan het ook zijn dat de patiënt een placebo krijgt in plaats van een ijzer infuus. Zowel de arts als de patiënt zijn hiervoor geblindeerd.

Verder wordt de patiënt gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen. Op de dag van opname, 1 dag voor de operatie, wordt een extra bloedafname gedaan om te kijken of de anemie al is verbeterd. Na de operatie worden mogelijke postoperatieve complicaties en bloedtransfusies geregistreerd. Na 120 dagen krijgt de patiënt vragenlijsten thuisgestuurd die specifiek kijken naar de kwaliteit van leven en functionele beperkingen.

Verwachte inzichten

Wij verwachten dat dit onderzoek inzicht geeft of een ijzerinfuus preoperatief van invloed is op:
– De uitgangspositie  van anemie  van de oudere hartchirurgische patiënt

– De behandeling van anemie met bloedtransfusies

– Het optreden van complicaties na de operatie

– Het risico op functionele beperkingen na de hartoperatie

Ontvangen bijdrage

€ 52.667

Zorg dat wij dit soort onderzoeken mogelijk kunnen maken!

Doneer direct!

Uw donatie komt volledig ten goede aan onderzoek binnen het St. Antonius Ziekenhuis.

Anderen manieren om te doneren:

Bedrijven
Particulier

Samen maken we het verschil in de zorg.

Helpt u ook?

ik help graag mee