Topmenu

Kingella kingae dragerschap onder gezonde Nederlandse kinderen

Onderzoeker(s)

dr. J. Heidema
dr. M. Aliasi
dr. B.J.M. Vlaminckx
E. van Hannen

Categorieën

Andere onderzoeken, Kindergeneeskunde

Ontvangen bijdrage

€ 3.542

Zorg dat wij dit soort onderzoeken mogelijk kunnen maken!

Doneer direct!

Uw donatie komt volledig ten goede aan onderzoek binnen het St. Antonius Ziekenhuis

Ieder jaar liggen er in het St Antonius ziekenhuis ongeveer 10 kinderen opgenomen met een gewrichts- of botinfectie. Deze kinderen presenteren zich doordat ze niet meer kunnen lopen, of een ander ledemaat niet meer kunnen gebruiken. Vaak hebben ze koorts en een dik gewricht. Ze worden behandeld met antibiotica via het infuus, omdat onvoldoende behandeling gewrichtsschade kan opleveren.

Bacterie Kingella kingae

Kingella kingae is de belangrijkste verwekker van gewrichtsontstekingen en botonstekingen bij kinderen <72 maanden. Deze bacterie groeit nauwelijks in kweek, waardoor lange tijd de belangrijke rol die deze bacterie speelt bij gewrichts- en botontstekingen is onderschat. In het MMI laboratorium van het  St Antonius Ziekenhuis hebben we daarom enkele jaren geleden een Kingella kingae specifieke PCR opgezet, welke nu landelijk gebruikt wordt voor identificatie van deze bacterie bij gewrichts- en botontstekingen. Inderdaad blijkt dat bij 70% van de geteste kinderen <3 jaar Kingella kingae de verwekker is. Om Kingella kingae aan te tonen is momenteel een gewrichtspunctie nodig, welke op deze leeftijd onder narcose plaatsvindt. Dit is een erg belastend onderzoek. De bacterie bevindt zich echter ook in de keel, wat een veel minder invasief onderzoek is. Met behulp van een keelswab kan deze goed worden aangetoond.  De afgelopen tijd hebben we 100% overeenkomst gevonden tussen een positieve Kingella kingae PCR  in het gewricht en in de keel. Dus alle kinderen waar we in het gewricht een infectie met Kingella kingae aantoonden, bleken drager te zijn in de keel. We weten echter niet hoeveel gezonde kinderen in Nederland deze bacterie in de keel dragen.

In eerdere studies in andere landen werd gezien dat het dragerschap bij gezonde kinderen  varieert tussen 0-22,9 procent. Daar waar in Sydney geen dragerschap werd gevonden, was deze in Nieuw Zeeland het hoogst.

Doel van het onderzoek

Om te weten of we de gewrichtspunctie onder narcose kunnen vervangen door een makkelijker onderzoek, namelijk de keelswab, moet het dragerschap bij gezonde kinderen laag zijn. Als gezonde kinderen de bacterie niet bij zich dragen, maar alleen kinderen met de gewrichts- of botontsteking wel, dan kunnen we aannemen dat dit onderzoek een goede vervanger is. Bij een dragerschap van ongeveer 6 % zouden we het bij 97% van de kinderen met een gewrichts- of botontsteking en een positieve keelwat op Kingella kingae PCR  het bij het juiste eind hebben.

Gezien de goede gevoeligheid van Kingella kingae voor smal spectrum antibiotica, zou dan zonder invasieve diagnostiek de infectie adequaat behandeld kunnen worden met een antibioticum die vooral op de ziekteverwekker werkt.

 

In de bijlage vind u de presentatie over het betreffende onderzoek van de Vriendendagen in juni 2018. Presentatie Vriendendagen 2018

Ontvangen bijdrage

€ 3.542

Zorg dat wij dit soort onderzoeken mogelijk kunnen maken!

Doneer direct!

Uw donatie komt volledig ten goede aan onderzoek binnen het St. Antonius Ziekenhuis.

Anderen manieren om te doneren:

Bedrijven
Particulier

Samen maken we het verschil in de zorg.

Helpt u ook?

ik help graag mee