Topmenu

PACIFIC trial

Onderzoeker(s)

drs. K.L. Zheng
dr. J.M. ten Berg
drs. D. Chan Pin Yin

Categorieën

Hart- en vaatziekten

Ontvangen bijdrage

€ 43.333

Zorg dat wij dit soort onderzoeken mogelijk kunnen maken!

Doneer direct!

Uw donatie komt volledig ten goede aan onderzoek binnen het St. Antonius Ziekenhuis

Patiënten met een hartinfarct krijgen na een dotterbehandeling (met een stent) dubbele antiplaatjes-therapie (DAPT) om te voorkomen dat de stent dichtslibt en om de kans op een nieuw hartinfarct te verkleinen. DAPT bestaat uit een combinatie van 2 bloedverdunners (aspirine en een sterkere bloedverdunner, een P2Y12-remmer).  De Europese behandelrichtlijn adviseert dat deze DAPT-medicatie gedurende 12 maanden wordt gebruikt na de dotterbehandeling. Bij patiënten die een hoog risico hebben op een bloeding kan de DAPT duur verkort worden. Aan de andere kant kan de DAPT duur worden verlengd bij patiënten die een hoog risico hebben op een nieuw hartinfarct. Onderzoek toont echter dat een verlengde DAPT-duur (> 1 jaar) nieuwe hartinfarcten voorkomt, maar daarbij ook meer bloedingen veroorzaakt.   Het is vooralsnog onduidelijk welke patiënten baat hebben bij een verkorte duur DAPT en welke patiënten bij een langere duur DAPT. Wel is het duidelijk dat een jaar DAPT niet voor alle patiënten gewenst is en dat daarom per patiënt een nauwkeurige afweging gemaakt moet worden tussen de afzonderlijke (trombotische en bloeding) risico’s.

Laatste ontwikkelingen

Recent zijn er twee risico-scores ontwikkeld die gebruikt kunnen worden in de dagelijkse praktijk. Deze scores zijn voornamelijk opgebouwd uit patiënt gerelateerde factoren, zoals leeftijd, medische voorgeschiedenis en laboratorium gegevens. De PRECISE-DAPT-score is een score die kan worden toegepast bij patiënten na een acuut hartinfarct, waarbij patiënten met een hoog-bloedingsrisico worden geïdentificeerd. Patiënten met een hoge PRECISE-DAPT score hebben een hoger risico op bloedingen en zouden baat hebben bij een kortere duur DAPT (3-6 maanden), d.w.z. minder risico op bloedingen. De DAPT-score is een score die kan worden toegepast bij patiënten na een hartinfarct die 12 maanden DAPT hebben gehad zonder bloedingen. Patiënten met een verhoogde score zouden een hoger risico hebben op een nieuw hartinfarct, en daarbij baat hebben bij een langere duur DAPT (24-30 maanden).
De uitkomst van deze scores helpt de cardioloog in de besluitvorming tot het verkorten of verlengen van de DAPT duur, afgewogen op specifieke patiëntfactoren. Echter, het gebruik van deze scores is nog niet prospectief gevalideerd. Volgens de meest recente richtlijn is er enorm veel behoefte aan het valideren van deze risico-scores om de hiaten in de huidige kennis op te vullen. Derhalve wordt ook aangespoord om gerandomiseerde trials op te starten die het effect van deze scores onderzoeken.

Doel van de studie

Het doel van deze studie is het personaliseren van de optimale behandelduur van DAPT na een hartinfarct, waarbij verwacht wordt dat zowel bloedingen als nieuwe hartinfarcten voorkomen worden wanneer de risico-scores worden toegepast op de individuele patiënt.

 

In de bijlage vind u de presentatie over het betreffende onderzoek van de Vriendendagen in juni 2018. Presentatie Vriendendagen 2018

Ontvangen bijdrage

€ 43.333

Zorg dat wij dit soort onderzoeken mogelijk kunnen maken!

Doneer direct!

Uw donatie komt volledig ten goede aan onderzoek binnen het St. Antonius Ziekenhuis.

Anderen manieren om te doneren:

Bedrijven
Particulier

Samen maken we het verschil in de zorg.

Helpt u ook?

ik help graag mee