Topmenu

Persoonlijke behandeling van endeldarmkanker

Onderzoeker(s)

drs. Emma van Dijk
dr. M. Los
dr. N. van Lelyveld
dr. B. Meek
dr. M. Intven

Categorieën

Darmen, Medische Microbiologie en Immunologie, Radiotherapie

Ontvangen bijdrage

€ 50.000

Zorg dat wij dit soort onderzoeken mogelijk kunnen maken!

Doneer direct!

Uw donatie komt volledig ten goede aan onderzoek binnen het St. Antonius Ziekenhuis

Achtergrond

In Nederland krijgen jaarlijks ruim 4.100 patiënten de diagnose endeldarmkanker. Bij een deel van de patiënten blijkt de tumor in eerste instantie te groot of te uitgebreid om makkelijk weg te opereren, dan noemen we de tumor ‘lokaal gevorderd’. In dat geval worden patiënten behandeld met een voorbehandeling bestaande uit bestralingen gecombineerd met chemotherapie gedurende 5 weken, gevolgd door een rustperiode van 10-12 weken, gevolgd door een operatie. Het doel van deze behandeling is om de kans te vergroten dat de tumor in het geheel verwijderd kan worden en de kans te verkleinen dat de ziekte terugkeert. Niet elke patiënt reageert hetzelfde op de voorbehandeling met bestralingen en chemotherapie. Ongeveer 15% reageert zo goed dat tijdens de operatie blijkt dat de kankercellen geheel niet meer aan te tonen zijn. Bij deze patiënten lijkt een operatie dan eigenlijk niet nodig te zijn. Een deel van de patiënten reageert echter niet of slechts gedeeltelijk op de voorbehandeling. Deze patiënten ondergaan wel het gehele behandeltraject met de daarbij horende bijwerkingen, en waarbij ze door de voorbehandeling ook langer moeten wachten op een operatie. Het is daarom belangrijk om te kunnen voorspellen welke patiënt wel of geen baat heeft bij de voorbehandeling met bestralingen en chemotherapie.

Wat gaan we doen?

Eerder hebben wij al onderzoek gedaan naar manieren waarop we het effect van de bestralingen + chemotherapie bij endeldarmkanker kunnen voorspellen. Daarbij zagen we dat zowel met MRI-scans als met bepaalde bloedwaardes een zekere voorspelling gedaan kan worden over de mate waarin iemand op de voorbehandeling reageert. Wij willen ons voorgaand onderzoek nu gaan combineren, waarbij patiënten zowel MRI-scans als bloed-bepalingen krijgen tijdens de voorbehandeling. Met de uitslagen van deze onderzoeken, in combinatie met een aantal patiënt- en tumoreigenschappen, hopen wij betrouwbaar te kunnen voorspellen of een patiënt wel of niet zal reageren op de voorbehandeling met bestraling en chemotherapie.

Ons toekomstbeeld

Met ons onderzoek hopen we de behandeling van lokaal gevorderde endeldarmkanker persoonlijk te kunnen maken. Bij patiënten die volledig reageren op de voorbehandeling, zou een operatie achterwege gelaten kunnen worden met intensievere controles. Bij patiënten die naar verwachting niet reageren op de voorbehandeling, zou de voorbehandeling tijdig gestaakt kunnen worden en zou eerder tot een operatie kunnen worden over gegaan.

In de bijlage vind u de presentatie over het betreffende onderzoek van de Vriendendagen in april 2019. Presentatie Vriendendagen 2019

 

Ontvangen bijdrage

€ 50.000

Zorg dat wij dit soort onderzoeken mogelijk kunnen maken!

Doneer direct!

Uw donatie komt volledig ten goede aan onderzoek binnen het St. Antonius Ziekenhuis.

Anderen manieren om te doneren:

Bedrijven
Particulier

Samen maken we het verschil in de zorg.

Helpt u ook?

ik help graag mee