Topmenu

Prospective registry of the HEART-score of patients with chest pain in the pre-hospital phase

Onderzoeker(s)

drs. Dean Chan Pin Yin
dr. Jur ten Berg

Categorieën

Hart- en vaatziekten

Ontvangen bijdrage

€ 56.965

Zorg dat wij dit soort onderzoeken mogelijk kunnen maken!

Doneer direct!

Uw donatie komt volledig ten goede aan onderzoek binnen het St. Antonius Ziekenhuis

Achtergrond

Jaarlijks presenteren er zich duizenden patiënten in alle ziekenhuizen in Nederland met plotselinge pijn op de borst die mogelijk zouden kunnen passen bij een acuut hartinfarct. Van alle patiënten die zich in het ziekenhuis presenteren met pijn op de borst, heeft slechts 20-25% daadwerkelijk een (dreigend) hartinfarct. Door middel van het hartfilmpje (ECG) kan een deel van de patiënten geïdentificeerd worden die onmiddellijk gedotterd moeten worden. Bij het overige deel van de patiënten zal op basis van het klachtenpatroon, bestaande risicofactoren voor hart-en-vaatziekten en de bloedwaarden (hart-enzymen) bepaald worden of patiënten moeten worden opgenomen in het ziekenhuis voor verder onderzoek (bijv. een hartcatheterisatie) en behandeling.

Aanleiding

Om goed onderscheid te kunnen maken tussen een (dreigend) hartinfarct en overige oorzaken voor pijn op de borst, wordt er in de dagelijkse praktijk vaak gebruik gemaakt van de HEART-score, een simpele risico-score die een risico inschatting maakt voor patiënten met een mogelijk hartinfarct. De HEART-score, die bestaat uit vijf componenten (klachtenpatroon, ECG, leeftijd, risicofactoren en hart-enzymen), blijkt een goede tool te zijn om het risico op een mogelijk hartinfarct goed te kunnen inschatten. Tot op heden wordt deze HEART score in de dagelijkse praktijk alleen in het ziekenhuis gedaan. Dit komt mede doordat (het verloop van) de hart-enzymen alleen in het ziekenhuis worden bepaald. Indien het mogelijk zou zijn om deze hart-enzymen al op een eerder moment te kunnen meten, bijvoorbeeld bij het eerste contact met de ambulance, zou dit kunnen leiden tot een korter verblijf op de spoedeisende hulp of eerste hart hulp, of zelfs het voorkomen van onnodige opnames in het ziekenhuis.

Doel

Het toepassen van de HEART-score door de ambulance, waarbij gebruik wordt gemaakt van een mobiel apparaatje waarmee de hart-enzymen bepaald kunnen worden, zou hier oplossing kunnen bieden. Het doel van deze studie is om te beoordelen of het gebruik van de HEART-score in de ambulance uitvoerbaar en veilig is vergeleken met het toepassen van de HEART-score in het ziekenhuis. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen bijdragen aan het eerder diagnosticeren en behandelen van hoog-risico patiënten met pijn op de borst en uiteindelijk het voorkomen van onnodige opnames van patiënten zonder een hartinfarct of een andere ernstige oorzaak voor pijn op de borst. Tevens kunnen de uitkomsten van deze studie de aanstroom van patiënten op de eerste hart hulp of spoedeisende hulp terugdringen, waardoor er tijd wordt bespaard en meer kwalitatieve zorg kan worden geleverd door zowel de artsen in het ziekenhuis, als het ambulancepersoneel.

In de bijlage vind u de presentatie over het betreffende onderzoek van de Vriendendagen in april 2019. Presentatie Vriendendagen 2019

 

Ontvangen bijdrage

€ 56.965

Zorg dat wij dit soort onderzoeken mogelijk kunnen maken!

Doneer direct!

Uw donatie komt volledig ten goede aan onderzoek binnen het St. Antonius Ziekenhuis.

Anderen manieren om te doneren:

Bedrijven
Particulier

Samen maken we het verschil in de zorg.

Helpt u ook?

ik help graag mee