Topmenu

Psychofarmaca doseringen bij bariatrische chirurgie

Onderzoeker(s)

Drs. D.M.T. Burgers
Prof. dr. C.A.J. Knibbe
Dr. M.J. Wiezer

Categorieën

Andere onderzoeken, Klinische farmacie

Ontvangen bijdrage

€ 20.000

Zorg dat wij dit soort onderzoeken mogelijk kunnen maken!

Doneer direct!

Uw donatie komt volledig ten goede aan onderzoek binnen het St. Antonius Ziekenhuis

In Nederland heeft ongeveer de helft van alle volwassenen overgewicht en 14% obesitas. Van overgewicht is sprake bij een body mass index (BMI) van 25 of meer. Vanaf een BMI van 30 wordt van obesitas gesproken.

Bariatrische chirurgie

Mensen met obesitas hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, suikerziekte, hoge bloeddruk, gewrichtsontsteking, slaapapneu en andere ziekten. Mede daarom ondergaan in Nederland jaarlijks rond de 10.000 mensen bariatrische chirurgie. Het doel van deze operaties is het gewicht blijvend te verminderen. Een mogelijk bij-effect is dat door deze operaties de werking van geneesmiddelen mogelijk verandert. Daarover is echter niet bij alle geneesmiddelen evenveel bekend.

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek richt zich in dit verband op zogeheten psychofarmaca. Dat zijn geneesmiddelen voor de behandeling van psychiatrische aandoeningen en psychische problemen. Hieronder vallen, onder meer, antidepressiva, antipsychotica en psychostimulantia. Eén op de vijf personen die bariatrische chirurgie ondergaat gebruikt dergelijke middelen.

Mogelijk doordat weinig bekend is over de invloed van bariatrische chirurgie op de werking van psychofarmaca, komt het in de praktijk voor dat mensen na een operatie een terugval beleven in hun psychiatrische aandoeningen en/of psychische problemen. Het daarmee gepaard gaande leed is groot voor de betrokken patiënten en hun omgeving. Na dit onderzoek willen wij met de verworven kennis beter in staat zijn adequate doseeradviezen voor psychofarmaca te geven na bariatrische chirurgie, om het bedoelde leed zoveel als mogelijk te voorkomen.

 

Meer in het bijzonder houdt het onderzoek in dat we patiënten die psychofarmaca gebruiken na bariatrische chirurgie één jaar volgen. Tijdens dit jaar wordt periodiek de hoeveelheid psychofarmaca in bloedmonsters bepaald en vinden evaluaties met patiënten plaats aan de hand van vragenlijsten. Differentiatie vindt plaats tussen patiënten die een zogeheten gastic bypass hebben ondergaan (verkleinen van de maag en wegnemen van een deel van de dunne darm) en patiënten die een gastric sleeve hebben gekregen (verwijderen deel van de maag).

Op deze wijze hopen wij een bijdrage te leveren aan de zorg rondom patiënten die deze ingreep ondergaan.

 

In de bijlage vind u de presentatie over het betreffende onderzoek van de Vriendendagen in juni 2018. Presentatie Vriendendagen 2018

Ontvangen bijdrage

€ 20.000

Zorg dat wij dit soort onderzoeken mogelijk kunnen maken!

Doneer direct!

Uw donatie komt volledig ten goede aan onderzoek binnen het St. Antonius Ziekenhuis.

Anderen manieren om te doneren:

Bedrijven
Particulier

Samen maken we het verschil in de zorg.

Helpt u ook?

ik help graag mee