Topmenu

responsmeting na pneumokokkenvaccinatie bij gezonde volwassenen

Onderzoeker(s)

dr. Diana van Kessel
dr. B. Meek
dr. G.T. Rijkers

Categorieën

Longziekten, Medische Microbiologie en Immunologie

Ontvangen bijdrage

€ 41.532

Zorg dat wij dit soort onderzoeken mogelijk kunnen maken!

Doneer direct!

Uw donatie komt volledig ten goede aan onderzoek binnen het St. Antonius Ziekenhuis

Achtergrond

Patiënten met steeds terugkerende (recidiverende) luchtweginfecties worden vaak gezien in de dagelijkse praktijk van de longarts. Aan deze recidiverende infecties kunnen veel verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Ze zijn ook de meest voorkomende klacht bij een afweerstoornis. Belangrijk is om deze stoornis tijdig te herkennen zodat gestart kan worden met behandeling en complicaties op langere termijn kunnen worden voorkomen. De meest frequente oorzaak van deze infecties is Streptococcus pneumoniae (de pneumokok). Er zijn meer dan 90 types pneumokokken. Een vaccinatie met het zogenaamde 23-valente pneumokokken polysaccharide vaccin kan longontsteking  door de pneumokok voorkomen. Dit vaccin bevat 23 types pneumokokken. Er is gekozen voor deze 23 types omdat deze het vaakst longontstekingen veroorzaken. Het is belangrijk om te weten of het vaccin goed gewerkt heeft bij de patiënt. Dit kan worden gecontroleerd door het meten van het aantal beschermende antistoffen tegen de pneumokok zowel voor als na de vaccinatie. Bij een afweerstoornis is de hoeveelheid antistoffen niet voldoende. Het kan dan nodig zijn om antistoffen van donoren middels een infuus aan de patiënt toe te dienen, met als doel schade aan de long op langere termijn te voorkomen.

Onderzoek

Het is echter zo dat het niet gemakkelijk is om te beoordelen of de hoeveelheid antistoffen tegen de pneumokok voldoende is. Hiervoor worden wereldwijd verschillende normaalwaarden gebruikt, maar hier is nog weinig onderzoek naar gedaan in gezonde volwassenen. Om goede normaalwaarden vast te stellen is het dus belangrijk om onderzoek te verrichten naar de reactie op de pneumokokkenvaccinatie bij gezonde personen.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen hoe de normale reactie is op pneumokokkenvaccinatie. Hiermee kunnen vervolgens criteria worden ontwikkeld waarmee kan worden vastgesteld of er sprake is van een afweerstoornis. Dit is belangrijk om tijdig met een behandeling te kunnen starten om longschade op de lange termijn te voorkomen.

Hoe pakken we dit aan?

Aan 210 gezonde vrijwilligers tussen de 18 en 80 jaar oud zal worden gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek. Hierbij wordt gestreefd naar een evenwichtige leeftijdsverdeling, zodat alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigd zijn. Er wordt een eenmalige vaccinatie met het pneumokkenvaccin gegeven. In totaal wordt driemaal bloed afgenomen : éénmaal voor en tweemaal na de vaccinatie (na 4 en 8 weken). In dat bloed worden dan pneumokokkenantistoffen gemeten tegen verschillende typen pneumokokken.

Voor deelname aan de studie moeten deelnemers een korte vragenlijst invullen. De reden hiervoor is om er zeker van te zijn dat er geen zaken spelen die de normale reactie op de vaccinatie kunnen beïnvloeden, zoals het gebruik van geneesmiddelen die de afweer remmen.

In de bijlage vind u de presentatie over het betreffende onderzoek van de Vriendendagen in april 2019. Presentatie Vriendendagen 2019

 

Ontvangen bijdrage

€ 41.532

Zorg dat wij dit soort onderzoeken mogelijk kunnen maken!

Doneer direct!

Uw donatie komt volledig ten goede aan onderzoek binnen het St. Antonius Ziekenhuis.

Anderen manieren om te doneren:

Bedrijven
Particulier

Samen maken we het verschil in de zorg.

Helpt u ook?

ik help graag mee