Topmenu

Rooming-in bij kwetsbare oudere patiënten met een verhoogd risico op delier

Onderzoeker(s)

Donna Benschop
Carla Heij
Corijna Reede
Ellen Tromp
Eva Grimbergen
Joelle Vink
Machteld Mosselman
Suzet van Houwelingen
dr. Olivia Geraghty

Categorieën

Andere onderzoeken, Verpleegkundige onderzoek

Ontvangen bijdrage

€38.709

Zorg dat wij dit soort onderzoeken mogelijk kunnen maken!

Doneer direct!

Uw donatie komt volledig ten goede aan onderzoek binnen het St. Antonius Ziekenhuis

Achtergrond

In ons ziekenhuis hebben we te maken met een ouder wordende patiëntenpopulatie. Bij aanvang van de opname wordt een patiënt van 70 jaar of ouder gescreend op een aantal risicofactoren. We spreken van een kwetsbare oudere als deze een verhoogd risico op een acute verwardheid (delier), vallen, ondervoeding en/of fysieke beperkingen heeft. Mede hierdoor  loopt een kwetsbare oudere een groot risico op blijvend functieverlies na opname in het ziekenhuis. Daarmee wordt bedoeld dat mensen na een ziekenhuisopname blijvend minder goed in staat zijn om zelfstandig activiteiten uit te voeren zoals wassen, aankleden, koken en boodschappen doen. Bij het voorkomen of beperken van dit functieverlies kunnen familie en andere naasten een belangrijke rol spelen tijdens de ziekenhuisopname van deze kwetsbare oudere patiënt. Het inzetten van familie of naasten (familieparticipatie) wordt dan ook aanbevolen in onder andere de Nederlandse en internationale richtlijn over acute verwardheid.

Familieparticipatie

Familieparticipatie inzetten gedurende de opname van een kwetsbare oudere patiënt is niet nieuw. Er wordt in verschillende ziekenhuizen in binnen- en buitenland al op grote of kleine schaal mee gewerkt. Uit de literatuur blijkt dat het inzetten van familieparticipatie nog niet altijd soepel verloopt. Zo zijn er knelpunten in de communicatie en samenwerking tussen verpleegkundigen en familieleden. Ook is extra aandacht nodig om te zorgen dat familieleden niet overbelast raken. In ons onderzoek willen we een stap verder gaan dan wat tot nu toe in de literatuur over familieparticipatie beschreven is.

Doel

Wij gaan dit doen door een zo effectief mogelijke inzet van familieparticipatie, die rekening houdt met de eerder genoemde knelpunten, te implementeren. Doel van het onderzoek is uit te vinden of deze inzet in de praktijk haalbaar en naar  tevredenheid van de patiënt, familie en verpleging is. In het  onderzoek richten we ons op familieparticipatie bij patiënten met een (verhoogd risico op) delier.

We willen met ons onderzoek uiteindelijk bijdragen aan een eenduidig en effectief beleid voor  familieparticipatie binnen de verpleegafdelingen van ons ziekenhuis en daardoor aan een betere  zorg voor onze kwetsbare oudere patiënt.

 

In de bijlage vind u de presentatie over het betreffende onderzoek van de Vriendendagen in april 2019. Presentatie Vriendendagen 2019

Ontvangen bijdrage

€38.709

Zorg dat wij dit soort onderzoeken mogelijk kunnen maken!

Doneer direct!

Uw donatie komt volledig ten goede aan onderzoek binnen het St. Antonius Ziekenhuis.

Anderen manieren om te doneren:

Bedrijven
Particulier

Samen maken we het verschil in de zorg.

Helpt u ook?

ik help graag mee