Topmenu

Over het St. Antonius Onderzoeksfonds

De stichting heeft tot doel, met uitsluiting van winstoogmerk, klinisch wetenschappelijk onderzoek in het St. Antonius Ziekenhuis, alsmede activiteiten die daarmee verband houden op medisch en verpleegkundig vlak, te bevorderen, initiëren en te stimuleren.

We zijn ervan overtuigd dat we mensen slimmer beter kunnen maken door te blijven investeren in wetenschappelijk onderzoek. Hiermee nemen we de opgedane kennis direct mee in de patiëntenzorg die we nu en in de toekomst bieden.

Dit realiseren wij door het bevorderen, initiëren en stimuleren van levensverbeterend en levensverlengend onderzoek. Via de gelden van het Onderzoeksfonds is het mogelijk medisch onderzoek te doen binnen het St. Antonius Ziekenhuis. Deze onderzoeken dragen direct bij aan nieuwe inzichten en innovaties die de zorg in staat stelt de kwaliteit van leven te verbeteren en te verlengen. Deze kennis wordt niet alleen in ons ziekenhuis gedeeld, maar over de hele wereld.

Research & Development

Bij het St. Antonius Ziekenhuis staan onderzoek en innovatie hoog in het vaandel. Het is van groot belang voor het verkrijgen van meer kennis over verschillende ziektebeelden en het ontwikkelen van nieuwe behandelmogelijkheden. Het uiteindelijke doel daarbij is om onze patiëntenzorg steeds verder te verbeteren.

Onderzoek en innovatie kennen een lange historie in ons ziekenhuis. Meerdere bijzondere operaties zijn in Nederland voor het eerst in het St. Antonius Ziekenhuis verricht. Zo werd in 1959 de eerste openhartoperatie uitgevoerd, in 1980 volgde de eerste dotterbehandeling en in 1989 werd voor het eerst een longtransplantatie verricht.

In ons ziekenhuis dragen wij jaarlijks bij met ca. 450 publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Dit is bijzonder veel voor een niet academisch ziekenhuis. Het St. Antonius Ziekenhuis wordt landelijk en op bepaalde gebieden zelfs internationaal gezien als een van de koplopers. Resultaten van wetenschappelijk onderzoek worden ieder kwartaal gepubliceerd in ons wetenschappelijk magazine Loupe.

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft een uitgebreide infrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Binnen St. Antonius Research & Development werken R&D medewerkers, die medisch specialisten en verpleegkundigen ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Daarnaast beschikken diverse specialismen over een eigen Research & Development afdeling.  

Het St. Antonius Onderzoeksfonds wordt mogelijk gemaakt door:

Waarom wij onderzoek belangrijk vinden

Wij zijn er van overtuigd dat wij mensen slimmer beter kunnen maken door te blijven investeren in wetenschappelijk onderzoek! Hiermee nemen we de opgedane kennis directe mee in de patiëntenzorg die we nu en in de toekomst kunnen bieden. Meer informatie kunt u vinden op  de volgend pagina.

Beleid: Beleidsplan en jaarverslagen

De koers die het St. Antonius Onderzoeksfonds vaart en de behaalde resultaten op het gebied van financiën is transparant voor iedere bezoeker van onze site. Voor meer informatie kijk op deze volgende pagina

De mensen die het fonds mogelijk maken

‘Het St. Antonius Onderzoeksfonds kan bouwen op een brede basis van betrokkenen. Niet alleen de verpleging, artsen en onderzoekers die de nut en noodzaak snappen in hun werk, maar ook de steeds groter groeiende groep van patiënten, oud-patiënten en bezoekers van een van de ziekenhuislocaties. Samen maken we het verschil voor onze patiënten, in de zorg die we kunnen leveren binnen ons ziekenhuis.’

Voor meer informatie kijk op deze volgende pagina.

Kan ik uw vraag beantwoorden?

‘Wilt u meer weten over het Onderzoeksfonds, de lopende onderzoeken, evenementen of andere zaken, neemt u gerust contact op met mij via onderstaande mogelijkheden.’

m.van.de.riet@antoniusziekenhuis.nl 06-21315244