Topmenu

De mensen die het fonds mogelijk maken

6000Vrienden

6000 Vrienden!

Een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage aan het fonds kan al een groot verschil maken in de onderzoeken die we kunnen bekostigen binnen ons ziekenhuis. Veel van onze vrienden steunen ons met een klein bedrag per maand. Aanleiding hiervoor is vaak de goede zorg die ze ervaren of hebben gehad, de nut en noodzaak van verder onderzoek op een ziektebeeld en het gunnen aan het fonds.

Per 2019 hebben we ruim 6000 vrienden die maandelijks een bijdrage leveren aan het St. Antonius Onderzoeksfonds.

250Onderzoekers

250 Onderzoekers

Binnen het St. Antonius ziekenhuis wordt veel onderzoek gedaan op diverse gebieden. Alle zorgdisciplines die in het St. Antonius ziekenhuis worden aangeboden kunnen een onderzoek aanvraag indienen bij het fonds. In een jaarlijkse beoordeling wordt een selectie gemaakt van de onderzoeken die voldoen aan de benodigde criteria, zoals ‘is het vernieuwend?’ en ‘Wat betekend dit voor de patiënt?’.

7Bedrijfsvrienden

7 Bedrijfsvrienden

Het fonds heeft een groeiende bedrijfsvrienden groep om zich heen verzameld. Deze bestaat uit bedrijven die vanuit samenwerking en gewoon goed doen een jaarlijkse bijdrage leveren aan het fonds. Hierin is de bijdrage op zich al heel mooi en wordt er vaak vanuit hun netwerk voor het fonds verder gedacht in kansen.

7Bestuursleden

7 Bestuursleden

Het Onderzoeksfonds heeft 7 bestuursleden waarmee de verbinding met de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en Medische staf wordt geborgd. Ook het commercieel bedrijfsleven wordt in het bestuur vertegenwoordigd.

10WAR leden

10 WAR leden

De WAR, Wetenschappelijke Advies Raad, toetst de onderzoeksaanvragen voor het Onderzoeksfonds op inhoud. Deze raad bestaat uit medici vanuit het St. Antonius Ziekenhuis die zich verbonden voelen met onderzoek en verbetering van de zorg nastreven.

Kan ik uw vraag beantwoorden?

‘Wilt u meer weten over het Onderzoeksfonds, de lopende onderzoeken, evenementen of andere zaken, neemt u gerust contact op met mij via onderstaande mogelijkheden.’

m.van.de.riet@antoniusziekenhuis.nl 06-21315244